Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Báo Đại Đoàn Kết: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới

Sáng 21/9, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/mat-tran-to-quoc-viet-nam-tham-gia-xay-dung-nong-thon-moi-tintuc417739

Quang cảnh Hội nghị.

Tới dự và chủ trì Hội nghị có ông Trần Văn Sinh, Trưởng Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cùng với trên 100 là lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Lâm Đồng cùng với Chủ tịch, Phó chủ tịch, các cán bộ Mặt trận của 15 tỉnh trên cả nước bao gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đông Tháp, Hậu Giang, Bến tre, Lào Cai, Nam Định và Lâm Đồng.

Một trong những nhiệm vụ quan trong công tác chỉ đạo, xây dựng của MTTQ các cấp là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được phát động sâu rộng trong cộng đồng dân cư, đồng thời phát huy được sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, những đóng góp sức người, sức của của các cấp, các ngành đã góp phần làm cho cuộc vận động, nhất là xây dựng nông thôn mới lan tỏa vào từng gia đình và xã hội. Trong đó, MTTQ cấp luôn thể hiện vai trò nòng cốt.

Hội nghị đã nghe báo cáo trao đổi của gần 20 đại biểu chia sẻ những kết quả, phương thức, kinh nghiệm, cách làm của MTTQ địa phương mình trong việc tham gia xây dựng NTM; Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước đang được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ Trung ương xuống địa phương triển khai thực hiện, trong đó MTTQ các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy sức mạnh thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sau khi có các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã xây dựng các hướng dẫn để tuyên truyền, vận động nhân dân trong tỉnh hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở đó, MTTQ, các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp trong tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước các cấp, nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng.

Ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao những kết quả, kinh nghiệm, cách làm của MTTQ các địa phương trong việc tham gia xây dựng NTM trong thời gian qua. Ông Trần Văn Sinh cũng đánh giá cao những chia sẻ của các đại biểu tại cuộc tọa đàm, coi đây là những kinh nghiệm thiết thực, cần được chia sẻ rộng rãi trong hệ thống Mặt trận cả nước.

Để nâng cao hiệu quả Mặt trận tham gia xây dựng NTM, ông Trần Văn Sinh đề nghị tổ chức Mặt trận các địa phương, nhất là ở những địa phương còn gặp khó khăn trong xây dựng NTM, kết quả còn hạn chế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự giác, tự nguyện tham gia xây dựng NTM ở địa phương mình, coi đây là việc của mình, mình làm cho mình.

Triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã huyên đạt chuẩn nông thôn mới. Cần vận động hơn nữa nhân dân ủng hộ nguồn lực, hiến đất làm đường, trường, trạm, phát triển các mô hình tự quả trong cộng đồng, nhân rộng mô hình khu dân cư kiểu mẫu.

Những kết quả đã đạt được góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Mặt trận các cấp tổ chức giám sát, phản biện xã hội về những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hàng năm giúp cho Chính phủ. Chính quyền và ngành chức năng các cấp có những chính sách mới, phù hợp với lòng dân được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thùy Trang

Tìm kiếm:✨

  • Ủy ban MTTQ Việt Nam, Mặt trận tổ quốc việt nam, Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam, Phản biện, Giám sát, Xây dựng, Nhân dân, Chính trị, Tỉnh ủy, Đại biểu, Trần Văn Sinh, Kon Tum, Hậu Giang, NÔNG THÔN MỚI, Thùy Trang, TRONG TỈNH, Mạnh Đại, Đại đoàn kết dân tộc, Vận động nhân dân, Nòng cốt