Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Báo GD&TĐ: Đắk Lắk: Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Ngày 11/4, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ban hành văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường gửi đến các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dak-lak-chan-chinh-tinh-trang-lam-dung-ho-so-so-sach-trong-nha-truong-3994835-c.html

Ảnh minh họa

Cụ thể, thực hiện chỉ thị của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở phổ biến chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/1/2019 của Bộ GD&ĐT đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức… để quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường do Bộ GD&ĐT ban hành và hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các Phòng tuyệt đối không chỉ đạo phát hành hoặc trực tiếp phát hành các loại hồ sơ, sổ sách của nhà trường và của giáo viên.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường; từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và theo quy định của Sở GD&ĐT.

Trúc Hân

Tìm kiếm:✨

  • Trúc Hân, Sổ sách, Tỉnh Đắk Lắk, Sở giáo dục đào tạo, Chấn chỉnh, Đăk Lăk, Lạm dụng, Chỉ thị, Điều lệ, Nhà trường, Quán triệt, Viên chức, Hồ sơ, Phát hành, Giáo viên, Quy chế, Công chức, Ban hành, Trưởng phòng, Văn bản, Minh họa, Sách, Điện, Xuất bản, Tủ sách, Nộp lưu chiểu, Quyển sách, Xuất bản phẩm, Điện năng, Ngoại văn, Nhà xuất bản trẻ