Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Báo CAĐN: Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

ĐắK LắK- Ngày 30 - 9, tại H. Cư Kuin, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định điều động 44 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó Công an xã (CAX) và Công an viên trên địa bàn toàn huyện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/105_213492_dieu-dong-cong-an-chinh-quy-dam-nhiem-cac-chuc-danh-cong-an-xa.aspx

ĐắK LắK- Ngày 30 - 9, tại H. Cư Kuin, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố quyết định điều động 44 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó Công an xã (CAX) và Công an viên trên địa bàn toàn huyện. Như vậy, tính đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX cho 720 cán bộ chiến sĩ và đã điều động gần 400 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX tại 79 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Riêng, H. Cư Kuin là 1 trong 3 đơn vị hoàn thành việc bố trí 100% xã có Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX.

TRỌNG HÙNG

ĐắK NÔNG- Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, CAH Đắk Song vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động 8 cán bộ CAH đến nhận công tác và đảm nhiệm các chức danh Công an 2 xã (Thuận Hà và Đắk Hòa).

HỒNG LONG

Tìm kiếm:✨

  • Chính quy, CAX, Chức danh, Đảm nhiệm, Đắk Hòa, Cư Kuin, Điều động, CAH, Thuận Hà, Công an xã, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an viên, Trọng Hùng, Công an tỉnh Đắk Nông, Nhận công tác, Trưởng, Đăk Lăk, Đăk Nông, Cán bộ chiến sĩ, Phó