Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Báo Đại Đoàn Kết: Đắk Lắk: Tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai và xây dựng nông thôn mới

Mới đây, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn 'Nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp làm công tác phòng chống thiên tai và xây dựng NTM'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/dak-lak-tap-huan-cho-can-bo-lam-cong-tac-phong-chong-thien-tai-va-xay-dung-nong-thon-moi-tintuc449730

Tham dự có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 tỉnh Tây Nguyên. Thông qua lớp tập huấn này, cán bộ cấp huyện, xã sẽ được bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý các tình huống thiên tai tại địa phương mình, cũng như những nhận thức, kỹ năng xây dựng NTM trong giai đoạn mới.

Hà Lê

Tìm kiếm:✨

  • NTM, UBND Tỉnh Đắk Lắk, Chống thiên tai, Làm công tác, Nông thôn, Đăk Lăk, Điều phối, Tập huấn, Thiên tai, Phòng chống, Cấp huyện, Văn phòng, Bồi dưỡng, Tây nguyên, Thường trực, Các cấp, Kỹ năng, Hội nghị, Năng lực, Trình độ