Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Báo KTNT: Tín dụng CS: Trợ lực trực tiếp thực hiện các CTMTQG ở Đắk Lắk

Trong nhiều năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành công cụ trợ lực trực tiếp để Đắk Lắk thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: https://kinhtenongthon.vn/tin-dung-cs-tro-luc-truc-tiep-thuc-hien-cac-ctmtqg-o-dak-lak-post30950.html

Đoàn công tác đã tới kiểm tra Trường Tiểu học Nguyễn Huệ thuộc xã Ea Bar và hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho trường để các thầy cô giáo và học sinh yên tâm giảng dạy, học tập.

Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, lợi thế phát triển cây công nghiệp của Đắk Lắk đã gắn với nhiều thương hiệu hàng hóa như cà phê, hồ tiêu, ca cao... Song câu chuyện giảm nghèo, phát triển bền vững của tỉnh không dễ trong một cộng đồng dân cư có đến 47 dân tộc và đồng bào DTTS như: Ê Đê, M’Nông, Thái, Tày, Nùng..., chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh.

Chung tay giảm nghèo

Theo dọc con đường bê tông phẳng lỳ giữa bạt ngàn màu xanh của cà phê, hồ tiêu, ca cao, theo chân Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG do Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn về thăm xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn. Đã không còn màu khói xám bao phủ quanh vùng đất vốn là nơi nghề đốt than phát triển những năm trước, thay vào đó là những nghề mới được người dân chuyển đổi với sự trợ lực của nguồn vốn chính sách xã hội.

Như gia đình anh Trương Thạch Thảo ở thôn 7, xã Ea Bar. Giờ không chỉ có của ăn mà còn có của để từ nguồn vốn vay ưu đãi hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 50 triệu đồng mua thiết bị làm bánh tráng, làm công trình cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh hợp lý đầu năm 2019.

Những con đường phát triển kinh tế khác cũng đã được mở ra với chủ trương của NHCSXH không để người nghèo và các đối tượng chính sách khác có đủ điều kiện không được vay vốn. Như gia đình anh Bùi Văn Tương ở thôn 7, xã Ea Bar, vay nối tiếp từ 3 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để nuôi bò sinh sản từ năm 2011 đến năm 2019, giúp gia đình dần bước qua nghèo khó và tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững. Cơ ngơi lớn nhất là đàn bò của gia đình anh, từ 01 con ban đầu, nay đã lên 14 con.

Chủ tịch UBND xã Ea Bar Y Sen Kbuôr cho biết, xã có 3.669 hộ/17.718 khẩu, trong đó hộ DTTS chiếm 36%, đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp và chăn nuôi.

Hiệu ứng từ nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách xã hội đã thẩm thấu vào đời sống, đưa hộ nghèo cuối năm 2018 của xã còn 441 hộ, chiếm 12,02%, giảm 285 hộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,52% xuống còn 12,02%; hộ cận nghèo còn 421 hộ, chiếm 11,47%, giảm 65 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 13,74% xuống 11,47%. Tính đến tháng 6/2019, Ea Bar đã đạt 16/19 tiêu chí; 3 tiêu chí còn lại chưa đạt gồm: Trường học, hộ nghèo, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ghi nhận nỗ lực của Đảng ủy, UBND, hội, đoàn thể xã Ea Bar trong công tác xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đề nghị: “Các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các các chương trình, dự án để nhân dân được tiếp cận các chính sách như vay vốn ưu đãi, tín dụng chính sách của NHCSXH, xuất khẩu lao động và dạy nghề, tạo việc làm mới cho lao động, y tế, giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chính sách, chương trình dự án về giảm nghèo đảm bảo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đạt hiệu quả cao”.

Để hỗ trợ Ea Bar hoàn thành các tiêu chí NTM, Tổng Giám đốc chấp thuận bổ sung 3 tỷ đồng cho xã để cho vay nước sạch, giải quyết việc làm và hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn.

Thay đổi diện mạo nông thôn

Nhìn rộng ra toàn tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai khoa học 02 Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020 cùng với trợ lực của tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh cho biết, trong thời gian qua, mặc dù ngân sách còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH, với tổng số dư đến nay đạt hơn 220 tỷ đồng, tăng hơn 25 tỷ đồng so với năm 2018, đứng đầu các tỉnh vùng Tây Nguyên, và xếp thứ 13 toàn quốc về nguồn vốn ủy thác địa phương, với 15/15 huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm dành nguồn vốn ngân sách thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Đoàn công tác thăm mô hình gia đình anh Trương Thạch Thảo ở thôn 7, xã Ea Bar làm nghề bánh tráng.

Nhìn lại năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã cho vay hơn 94 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, với tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng đạt 2.700 tỷ đồng. Cùng với quy trình, thủ tục cho vay được thiết kế đơn giản, phù hợp với trình độ của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đến ngày 31/8/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.723 tỷ đồng, tăng 354 tỷ đồng (+8,1%) so với năm 2018 (trong đó, dư nợ là hộ DTTS đạt 1.686 tỷ đồng, chiếm 35,7%/tổng dư nợ; dư nợ tại 02 huyện nghèo là 713 tỷ đồng, chiếm 15,1%/tổng dư nợ).

Trong năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 3,7 nghìn lao động; giúp 76 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 1,2 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 40 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng hơn 3.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống..., góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Những kết quả này đã góp phần đưa toàn tỉnh Đắk Lắk đến cuối năm 2018 có 43/152 xã đạt chuẩn NTM. Đến hết tháng 6/2019, bình quân trên địa bàn tỉnh đạt 14,08 tiêu chí/xã, tăng 0,24 tiêu chí so với cuối năm 2018, vượt kế hoạch 2019 giao (kế hoạch 2019 giao 13,8 tiêu chí/xã); duy trì không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí; toàn tỉnh đạt 2.140 tiêu chí/2.888 tiêu chí, bằng 74,1%, tăng 36 tiêu chí so với cuối năm 2018.

Đây cũng là tiền đề để tỉnh đặt mục tiêu đến hết năm 2019, ước thực hiện “Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung” trên địa bàn đạt từ 3,46% trở lên, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm 4,3%; tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm 4,3%. Chương trình MTQG: Hết năm 2019, ước lũy kế số xã đạt chuẩn NTM là 50 xã, chiếm 32,9%, đạt kế hoạch giao; ước bình quân tiêu chí xây dựng NTM đạt được trên đơn vị xã là 14,2 tiêu chí/xã, vượt kế hoạch đề ra.

Đảm bảo 100% hộ nghèo được hưởng đầy đủ chính sách

Ngoài ghi nhận kết quả các Chương trình MTQG nói chung và tín dụng chính sách xã hội nói riêng trong những năm qua của Đắk Lắk, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn như: Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác giảm nghèo; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân vùng Tây Nguyên, kết quả giải ngân các nguồn vốn ngân sách Nhà nước còn thấp... “Đây là những vấn đề mà Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Đắk Lắk cần tìm ra giải pháp để khắc phục trong thời gian tới”, Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng nhấn mạnh.

Khẳng định một lần nữa, giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đề xuất một số nội dung mà Đắk Lắk cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, cần tăng cường huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình MTQG, đẩy mạnh hơn nữa huy động nội lực nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo... Tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ cho các huyện nghèo, xã nghèo, xã xây dựng NTM.

Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG cũng đề nghị địa phương cần tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội tại các huyện, thành phố, các xã, thị trấn; đảm bảo 100% hộ gia đình người nghèo được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước; phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM.

Công đoàn NHCSXH đã hỗ trợ cho Trạm Y tế xã Ea Bar đầu tư mua sắm thiết bị xét nghiệm ký sinh trùng; Hỗ trợ Trường Tiểu học Nguyễn Huệ đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới; Trao tặng 23 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ea Bar.

Nhật Nam

Tìm kiếm:✨

  • CTMTQG, Chính sách xã hội, MTQG, NHCSXH, Ea Bar, Vay vốn, Tín dụng, Hộ nghèo, Dương Quyết Thắng, NTM, DTTS, Cho vay, Nguồn vốn, Ủy thác, Dư nợ, Trợ lực, Giảm nghèo, Nghèo, Đăk Lăk, Trường tiểu học Nguyễn Huệ