Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Báo QĐND: Kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự ở tỉnh Đắc Lắc

Thuộc trung tâm vùng Tây Nguyên, vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh (QPAN) của cả nước, 10 năm qua, tỉnh Đắc Lắc đã có nhiều nỗ lực thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCT, ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về 'Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/kinh-nghiem-to-chuc-va-hoat-dong-cua-chi-bo-quan-su-o-tinh-dac-lac-593052

Kịp thời kiện toàn về cơ cấu và tổ chức

Theo Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD), ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 35, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắc Lắc kịp thời tổ chức quán triệt đến ban thường vụ các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy các cấp, nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất về tổ chức của chi bộ quân sự (CBQS) cấp xã. Cấp ủy các cấp đã bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc; qua đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt vai trò của chi bộ cấp xã trong lãnh đạo ban CHQS cùng cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

Trao đổi kinh nghiệm củng cố Chi bộ Quân sự xã Đăk Phơi, huyện Lắc (Đắc Lắc).

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắc Lắc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy địa phương củng cố, kiện toàn CBQS cấp xã về cơ cấu, tổ chức theo Hướng dẫn số 35; đẩy mạnh việc phát triển đảng viên mới. Từ năm 2009 đến nay, Đảng bộ tỉnh Đắc Lắc đã kết nạp được 3.050 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), nâng tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 22,49%, tăng 8,78% so với năm 2008; xây dựng được 149/184 CBQS cấp xã có cấp ủy, đạt 81%, tăng 72% so với năm 2008. Hiện tại, tỉnh Đắc Lắc có 100% chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã là đảng viên, trong đó 97,83% tham gia cấp ủy địa phương.

Tuy còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng huyện Lắc là địa phương có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương, chăm lo củng cố vững chắc CBQS cấp xã. Hằng năm, việc phát triển đảng viên trong CBQS cấp xã thuộc huyện Lắc luôn vượt chỉ tiêu. Thượng tá Phạm Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lắc cho biết: "Từ đầu năm đến nay, toàn huyện phát triển được 18 đảng viên trong lực lượng dân quân, vượt 5 chỉ tiêu so với kế hoạch. Đến nay, huyện Lắc có 9/11 CBQS cấp xã xây dựng được cấp ủy. Xã Đăk Phơi là một trong những đơn vị làm tốt nhất công tác củng cố, kiện toàn CBQS, năm 2019 đã phát triển được 4 đảng viên trong lực lượng dân quân, vượt 3 chỉ tiêu so với kế hoạch.

Tăng sức chiến đấu của chi bộ cấp xã

Cùng với kiện toàn về tổ chức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của CBQS cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc những năm qua không ngừng được nâng lên. Các CBQS cấp xã của tỉnh Đắc Lắc đã lãnh đạo ban CHQS cùng cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Theo đó, hằng năm CBQS lãnh đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định, với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh tuyển chọn được gần 30.000 công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao với chất lượng năm sau cao hơn năm trước; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hơn 40.000 người thuộc đối tượng 4; kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 178/184 xã, phường, thị trấn; phối hợp đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho gần 27.000 đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí chi trả hơn 102 tỷ đồng; mỗi năm có 25% số xã trở lên thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Trong công tác xây dựng lực lượng, CBQS cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc đã lãnh đạo xây dựng lực lượng DQTV đạt tỷ lệ 1,41% so với dân số, củng cố 214 trung đội dân quân cơ động, 19 tiểu đội dân quân thường trực ở khu vực biên giới và các xã trọng điểm về QPAN. Cũng 10 năm qua, trên cơ sở lãnh đạo của CBQS cấp xã, ban CHQS cùng cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở huy động hơn 108 tỷ đồng xây dựng nhà làm việc cho ban CHQS cấp xã. Đến nay, toàn tỉnh Đắc Lắc có 159/184 ban CHQS cấp xã có nhà làm việc khang trang.

Một trong những lĩnh vực công tác thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của CBQS cấp xã trên địa bàn Đắc Lắc là lãnh đạo ban CHQS cùng cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng ở địa phương duy trì an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng. Đặc biệt, tại 4 xã biên giới và 15 xã trọng điểm về QPAN, CBQS xã đã lãnh đạo ban CHQS cùng cấp, tiểu đội dân quân thường trực xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện SSCĐ, thường xuyên huấn luyện các phương án theo quy định, củng cố ngày một vững chắc thế trận quốc phòng từ cơ sở.

Đồng chí Y Krang Jie, Bí thư Đảng ủy, kiêm Bí thư CBQS xã Đăk Phơi, huyện Lắc cho biết: “CBQS xã hiện có 15 đảng viên, trong đó 13 đảng viên là cán bộ ban CHQS và lực lượng dân quân thường trực. Phát huy tính tiên phong của cán bộ, đảng viên và năng lực lãnh đạo của chi bộ, nhiều năm liền xã Đăk Phơi hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, được Đảng ủy Quân sự huyện đánh giá cao. Đăk Phơi trở thành một trong những đơn vị điển hình về quốc phòng của huyện Lắc”.

Theo đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc, hằng năm, có 97,28% CBQS cấp xã và hơn 94% đảng viên thuộc CBQS cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với kết quả nêu trên có thể thấy, những chuyển biến trong tổ chức và hoạt động của CBQS cấp xã là nhân tố hàng đầu để 184 xã, phường, thị trấn của tỉnh Đắc Lắc vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở; góp phần quan trọng vào huy động các nguồn lực cho củng cố vững chắc thế trận QPTD trên địa bàn Tây Nguyên.

Bài, ảnh: BÌNH ĐỊNH

Tìm kiếm:✨

  • CBQS, DQTV, QPAN, Đăk Phơi, QPTD, Ban chỉ huy quân sự, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc, Chi bộ, Dân quân, Cấp xã, Ban tổ chức trung ương, Trần Minh Trọng, Tiểu đội, Lắc, Đăk Lăk, Kiện toàn, Đảng viên, Cấp ủy, Chính trị viên, Xây dựng lực lượng