Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: TIÊU ĐIỂM: BỔ SUNG THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SAI VÀO LUẬT SỬA ĐỔI

# Qua vụ việc một số trường hợp bổ nhiệm thần tốc thời gian qua tại Quảng Nam, Bình Định, Thanh Hóa hay Đăk Lăk đã đặt ra nhiều vấn đề phải rà soát lại quy trình trong công tác cán bộ, từ tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, điều động hay luân chuyển, bổ nhiệm...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/10/tieu-diembo-sung-thu-hoi-quyet-dinh-sai-vao-luat-sua-doi/277627

Tìm kiếm:✨

  • Tiêu điểm, Thần tốc, Luân chuyển, Tuyển dụng, Đăk Lăk, Điều động, Bình Định, Sửa đổi, Bổ nhiệm, Thu hồi, Quảng Nam, Sai, Thanh Hóa, Luật, Quy hoạch, Rà soát, Quy trình, Đặt ra, Bổ sung, Cán bộ