Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Báo CAĐN: Xử lý nghiêm các trường hợp thu hái, mua bán cà-phê xanh

ĐẮK LẮK - Đó là nội dung vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành tại Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà-phê niên vụ 2019-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/75_215700_xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-thu-hai-mua-ban-ca-phe-xanh.aspx

ĐẮK LẮK - Đó là nội dung vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành tại Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà-phê niên vụ 2019-2020. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cà-phê trên địa bàn lập kế hoạch và tăng cường công tác bảo vệ nghiêm ngặt diện tích cà-phê chuẩn bị đến kỳ thu hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không thu hái cà-phê xanh, đảm bảo tỷ lệ cà-phê chín khi hái đạt trên 95%. Trường hợp tận thu cuối vụ, tỷ lệ quả chín tối thiểu đạt 80%; có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp thu hái, mua bán cà-phê xanh, cà-phê non.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, tuyên truyền phổ biến quy trình tái canh cà-phê và quy trình trồng xen cây hồ tiêu, cây bơ, cây sầu riêng trong vườn cà-phê vối, đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển cà-phê bền vững của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại trong thu mua, chế biến, tiêu thụ cà-phê; tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cà-phê đầu tư, đổi mới công nghệ chế biến, bảo quản nhằm đảm bảo chất lượng cà-phê sau thu hoạch...

TRÍ TÍN

Tìm kiếm:✨

  • Chỉ thị số 13/CT-UBND, UBND Tỉnh Đắk Lắk, Niên vụ, Vối, Sở NN&PTNT, Trồng xen, Sở Công thương, Công nghệ chế biến, Hồ tiêu, Tận thu, Sầu riêng, Thu hoạch, Đăk Lăk, Xử lý nghiêm, Mua bán, Lập kế hoạch, Chế biến, Thu mua, Đôn đốc, Tiêu thụ