Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Báo Quốc Hội TV: CẢNH BÁO VIỆC SỬ DỤNG BẰNG GIẢ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Thời gian gần đây, tại tỉnh Đắk Lắk, phát hiện nhiều trường hợp sử dụng các loại bằng cấp giả làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Thực trạng này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng công việc và uy tín của các cơ quan tổ chức liên quan. Đây là bài học cần rút kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/11/c%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-vi%E1%BA%B9c-s%E1%BB%A7-d%E1%BB%A5ng-b%C3%A0ng-gi%E1%BA%A3-trong-c%C3%A1c-co-quan-nh%C3%A0-nu%C3%B3c/277874

Tìm kiếm:✨

  • Bằng cấp, Cơ quan nhà nước, Tuyển dụng, Rút kinh nghiệm, Đăk Lăk, Giả, Bổ nhiệm, Thực trạng, Bài học, Thời gian gần đây, Cảnh báo, Uy tín, Bức xúc, Dư luận, Cán bộ, Công việc, Cơ quan, Chất lượng, Trường hợp, Công tác