Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Báo VNEWS: Hơn 763 tấn gạo đến với học sinh vùng khó khăn tỉnh Đắk Lắk

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hon-763-tan-gao-den-voi-hoc-sinh-vung-kho-khan-tinh-dak-lak

Tìm kiếm:✨

  • Đăk Lăk, Gạo, Học sinh, Khó khăn